شماره اختصاصی دقیقاً همانند خرید یک خط  سیم کارت برای موبایل شماست.
با داشتن خط اختصاصی پیامک ،در زمان ارسال انبوه،شماره خط اختصاصی شما بر روی تلفن همراه مخاطبین نمایش داده می شود.
با داشتن خط اختصاصی قادر به دریافت پیامک از مخاطبان خود می باشید.

تفاوت خطوط  اختصاصی در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آنها می باشد.
بطور کلی تفاوت اپراتورهای مختلف می توان به سرعت ارسال ، دریافت دلیوری و بازگشت هزینه پیام های ناموفق اشاره نمود.
تعرفه کلی خط های اختصاصی با مشخصات کامل و پیش شماره مشخص در جداول پائین آمده است.

قیمت خطوط اختصاصی 1000

تعداد ارقام کاربران نمایندگان
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
14 520.000 990.000 طبق تفاهم نامه طبق تفاهم نامه
13 750.000 1.390.000 طبق تفاهم نامه طبق تفاهم نامه
12 1.850.000 3.750.000 طبق تفاهم نامه طبق تفاهم نامه
11 2.700.000 5.090.000 طبق تفاهم نامه طبق تفاهم نامه
10 5.690.000 11.700.000 طبق تفاهم نامه طبق تفاهم نامه
9 8.900.000 17.700.000 طبق تفاهم نامه طبق تفاهم نامه
8 28.800.000 74.000.000 طبق تفاهم نامه طبق تفاهم نامه
7 نیار به استعلام دارد نیار به استعلام دارد
6 نیاز به استعلام دارد نیار به استعلام دارد

 نکته: در خطوط سفارشی، شماره توسط کاربر انتخاب می شود.اما در خطوط غیر سفارشی اعطای شماره به صورت رندوم توسط اپراتور صورت می گیرد.

به مبلغ خرید شماره، نه درصد ارزش افزوده اضافه خواهد شد
قیمت خطوط اختصاصی 2000

تعداد ارقام کاربران نمایندگان
12 رقمی 1,800,000 طبق تفاهم نامه
11 رقمی 2,800,000 طبق تفاهم نامه
10 رقمی 3,800,000 طبق تفاهم نامه
9 رقمی 7,100,000 طبق تفاهم نامه
8 رقمی 12,100,000 طبق تفاهم نامه
7 رقمی نیاز به استعلام دارد نیار به استعلام دارد
6 رقمی نیاز به استعلام دارد نیار به استعلام دارد

نکته: اپراتور 2000 دارای تمدید سالیانه می باشد.
هزینه تمدید خطوط 2000 معمولا 55% قیمت اولیه خط می باشد که ممکن است طی سال های آتی این درصد دچار تغییراتی شود.

به مبلغ خرید شماره، نه درصد ارزش افزوده اضافه خواهد شد

 

قیمت خطوط اختصاصی 3000

تعداد ارقام کاربران نمایندگان
14 رقمی 200,000 طبق تفاهم نامه
12 رقمی 800,000 طبق تفاهم نامه
10 رقمی 900,000 طبق تفاهم نامه
9 رقمی نیاز به استعلام دارد نیار به استعلام دارد
8 رقمی نیاز به استعلام دارد نیار به استعلام دارد
7 رقمی نیاز به استعلام دارد نیار به استعلام دارد
6 رقمی نیاز به استعلام دارد نیار به استعلام دارد

به مبلغ خرید شماره، نه درصد ارزش افزوده اضافه خواهد شد 

قیمت خطوط اختصاصی 5000

تعداد ارقام کاربران نمایندگان
12 رقمی 1,800,000 طبق تفاهم نامه
11 رقمی 3,100,000 طبق تفاهم نامه
10 رقمی 5,600,000 طبق تفاهم نامه
9 رقمی 8,700,000 طبق تفاهم نامه
8 رقمی نیاز به استعلام دارد نیار به استعلام دارد
7 رقمی نیاز به استعلام دارد نیار به استعلام دارد
6 رقمی نیاز به استعلام دارد نیار به استعلام دارد

به مبلغ خرید شماره، نه درصد ارزش افزوده اضافه خواهد شدقیمت خطوط اختصاصی 051 و 021 و 026

پیش شماره کاربران نمایندگان
021 500.000 طبق تفاهم نامه
026 500,000 طبق تفاهم نامه
051 به زودی به زودی

شبکه های اجتماعی مشهد پیامک

 

http://tehranpayamak.com/images/facebook-icon.png http://tehranpayamak.com/images/instagram-icon.png

 http://tehranpayamak.com/images/channel_telegram.png

نمادهای اعتماد مشهد پیامک

logo-samandehi


راه های ارتباطی

32438599-051

از ساعت 8 الی 15 روزهای کاری

 

موبایل خارج از ساعات اداری

09154370568